ඊයේ (මාර්ත 01)  වෙනස් කොට සැලකීම් මුලිනුපුටා දැමීමේ ජාත්‍යන්තර දිනයයි. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මේ වෙනුවෙන් ට්විටර් පනිවුඩයක් නිකුත් කර තිබුනා. එහි ප්‍රකාශ කර තිබුනේ සෑම පුද්ගලයෙකුගේම වයස, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය, ලිංගිකත්වය, වාර්ගිකත්වය, බාහිර පෙනුම හෝ විශ්වාසයන් මත වෙනස් කොට සැලකීම්වලට ලක් නොවී ජීවත්වීමේ අයිතිය වෙනුවෙන් තමන් පෙනී සිටින බවයි.

මෙය සුවිශේෂී ප්‍රකාශයක් වන්නේ ලිංගිකත්වය සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත වෙනස්කම්වලට ලක් නොවීමේ අයිතිය පිලිගත් ලංකාවේ පළමු ජනාධිපතිවරයා වන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වන නිසයි. මින් පෙර මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිව සිටියදී  සමනළුන් ආදී යෙදුම් භාවිතා කරමින් සමරිසි පිරිස්  ප්‍රසිද්ධියේ අවමානයට ලක් කිරීම  පවා සිදුවුනා.

සෑම ලිංගිකත්වකයකටම සමාන පිලිගැනීමක් ලැබීමේ අයිතිය වෙනුවෙන් රටේ නායකයා හැටියට මෙසේ පෙනී සිටීම ගැන ගෝඨාභය රාජපක්ෂට අපගේ ගෞරවය හිමිවෙනවා.