කපා කපා කෑලි කපා – Ti Westගේ X සිනමාව

Ti West ගෙ අලුත් ෆිල්ම් එක X. හොරර් ත්‍රිලර් සහ සොෆ්ට් පෝර්න් කැටගරිවලට කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම බලන්න ඕන එකක්. පෝර්න් ෆිල්ම් එකක ඇතුලෙ...

සෑම පුරවැසියෙකුටම බහු විවාහයට නිදහස!

මුස්ලිම් ජාතිකයන් වෙනුවෙන් බහුවිවාහයට අවසර දෙන්නැයි අලිසබ්‍රි අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ඉල්ලා තිබුන. ඒත් සරත් වීරසේකර, විමල් වීරවංස, උදය ගම්මන්පිල මේකට විරුද්ධ වෙලා තිබුන. ග.ගො ඥානසාරගේ කොමිසමේ...