ලිංගිකත්වයේ දර්ශනය පලවෙනි කොටස

(ඇලන් සොබ්ල් කියන්නෙ ඇමරිකානු දාර්ශනිකයෙක් සහ ලේඛකයෙක්. එයා ලිංගිකත්වයේ දර්ශනය ගැන ලියනවා. නිව් ඔර්ලියන්ස් විශ්ව විද්‍යාලයේ සහ ඩේ‍රක්සල් විශ්ව විද්‍යාලයේ දර්ශනය පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙක්. මේ...

දර්ශනයට එරෙහිව සුරතාන්තය

වික්ටෝරියා බෲක්ස් කියන්නෙ ලේඛිකාවක් වගේම ලිංගික ආචාර ධර්ම ගැන පර්යේෂිකාවක්. එයා ප්‍රකාශන ගනනාවක්ම කරනවා දර්ශනය, ආචාර ධර්ම සහ කාන්තා ලිංගිකත්වය ගැන. එයාගෙ අලුත් පොතේ...

දාර්ශනිකයන්ගේ ලිංගික ජීවිතය

2002දි ඩෙරිඩා එක්ක කරපු ඩොකියුමෙන්ටි්‍රයක ඒකෙ ඩිරෙක්ටර් ඇමි සීරින්ග් කොෆ්මන් මේ දාර්ශනිකයගෙන් අහනවා ප්‍රශ්නයක්. කාන්ට්, හයිඩගර්, හෝ හේගල් ගැන කරන ෆිල්ම් එකක ඔයා දකින්නම ආස...