බෞද්ධ සම්ප්‍රදායේ ශෘංගාර කැරලිකරුවා ගෙන්ඩුන් චොපෙල්

(මේ ලිපියෙ කර්තෘ ඩොනල්ඩ් එස් ලෝපෙස් මිචිගන් සරසවියෙ බෞද්ධ සහ ටිබෙට් අධ්‍යයන මහාචාර්යවරයෙක්. රති නිබන්ධය- ආදරය සහ කාමය සඳහා ටිබෙටියානු මාර්ගෝපදේශ පොත ලියන්නෙ එයා.) කිසිවෙකුට...

ලිංගික ආශාවෙ සම්භවය

කොලින් විල්සන් 3 වන කොටස මේ හැම දේකින්ම දැඩි උනන්දුභාවයක් වගේම ඇතිවිය හැකි නොයෙක් බලපෑම් ගැන ප්‍රශ්න මතු කරනවා. ස්ටඩි ඔෆ් මර්ඩර් පොතේ මම යෝජනා...

කාමසූත්‍ර 3 කොටස

ප්‍රශ්නය ඇතැම් දැනඋගත් අය විසින් පවසන පරිදි ධර්ම යනු මෙලොව දේට සම්බන්ධ කාරණා නොවේ. එනිසාම එය පොතින් මැනවින් උගත හැකියි. අර්ථ යන්නද එසේමයි. එය පුහුණු...

Perfumed Garden ශෘංගාර සාහිත්‍යයේ ඉස්ලාම් දිගහැරුම

පිරිමියාගේ ස්වභාවික දුර්වලතාවය වන්නේම ගැහැනියගේ ආදරය ප්‍රාර්තනා කිරීමයි

කාමසූත්‍ර II කොටස ධර්ම අර්ථ කාම එක්රැස් කිරීම

කාම යනු ඇස කන නාසය දිව ශරීරය යන ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ලැබෙන අරමුණු ආස්වාද කිරීමය.

Origins of the Sexual Impulse

ලෝකෙ සෑම ගැහැනියක්ම සහ පිරිමියෙක්ම සමලිංගික වුනත් කමක් නෑ ඔවුන් වගකීමක් හැටියට තමන්ගේ දරුවන් බිහිකිරීමේ කාර්යය ඉටු කරනවා නම්

කාමසූත්‍ර කියවන්න පටන්ගමු.

ගැහැණිය සහ පිරිමියා ලොව මවන ලද බ්‍රහ්ම විසින් ධර්ම, අර්ථ සහ කාම යන අංශයන්හි ඔවුන් විසින් පිළිපැදිය යුතු කාරණා සියක් දහසක්